گزارش تصویری بازدید سردار یعقوب سلیمانی از بنیاد فرهنگی روایت فتح