معرفی دوره
در این دوره با انواع سوژه , عیارسنجی سوژه , منابع سوژه و اولویت بندی سوژه ها آشنا خواهیم شد.
همچنین برای تقریب به ذهن مخاطب سوژه های مختلفی معرفی میگردد و در فایل ضمیمه ای روش پر کردن فرم سوژه یابی (مرحله اول جشنواره روایت) به صورت کامل توضیح داده خواهد شد.