+982188804846  |   info@RevayatFest.ir

معرفی جشنوارۀ روایت

سوژه‌یابی، تحقیق و مصاحبه، نویسندگی
مراحل ثبت نام در جشنواره روایت:

گام اول: از طریق گزینه (ثبت نام) حساب کاربری ایجاد کنید و عضو سایت شوید.
گام دوم: از طریق فرم (سوژه یابی) در مرحله اول جشنواره شرکت نموده و سوژه‌های خود را ارسال نمایید.


دوره‌های فعال